İhtiyaç Analizi Çalışmasına Katılmak İster Misiniz?

Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında düzenleyeceğimiz eğitimlerin başlıklarını ve doğa koruma, savunuculuk gibi birçok konuyu ele alacak olan “Doğa Korumacının El Kitabı”nın içeriğini sizlerle birlikte oluşturmak istiyoruz.

Bunun için hazırladığımız İhtiyaç Analizi çalışması ile yerelde faaliyet gösteren ve doğa koruma ile ilgilenen STK’ların ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve bu doğrultuda eğitim modülleri hazırlamayı planlıyoruz. 

İhtiyaç Analiz Anketi doğa koruma sorunlarının multidisipliner durumu düşünülerek STK’ların kendi iç sorunları, bu sorunlarla baş edebilmek için neler yapması gerektiği ve doğa koruma alanında karar alma mekanizmalarına katılım ve kamu kurumları ile diyalog gibi farklı başlıklardaki konuları içeriyor. 

Anket verilerinin değerlendirilmesi sonrasında uzmanlar tarafından eğitim modülleri hazırlanarak eğitim çalışmaları başlayacaktır. Buradan elde edilen verilerle aynı zamanda “Doğa Korumacının El Kitabı”nın da içeriği belirlenecek. 

Anketi yerelde çevre ve doğa koruma çalışmaları yapan STK’ların temsilcilerinin doldurması beklenmektedir. İhtiyaç Analizi Anketine buradan ulaşabilirsiniz.