Doğaya Güç Kat Yola Çıktı

Doğaya Güç Kat

Yerel sivil toplum örgütlerinin arasındaki iletişimi ve iş birliği çalışmalarını artırarak demokratik katılım süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen Doğaya Güç Kat Projesi başladı.

Doğa Araştırmaları Derneği, Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği, Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği, Doğu Akdeniz Araştırma Derneği, Hemşin Yaşam Derneği, Koza Dağcılık Kültür Sanat Spor Kulübü Derneği, Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği ve Toy Gençlik Derneği ortaklığında yürütülen proje kapsamında yerelde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında ağ kurulması planlanıyor. 

Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma

Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve katılım süreçlerinde yer alması hedefiyle, savunuculuk, lobicilik, çatışma yönetimi, müzakere yöntemleri, gönüllü yönetimi gibi konularda çeşitli eğitimler düzenlenecek. 

Proje kapsamında çevre ve doğa alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimi güçlendirmeye ve işbirliği alanları yaratma hedefiyle çeşitli çalışmalar yapılacak. Yine Proje kapsamında STK’ların çevre konusunda hukuki ve teknik konularda görüş alabilecekleri “Doğa Danış” isimli bir danışma birimi de hayata geçirilecek.