STK’larla Proje Tanıtım Toplantılarında Buluştuk

Doğaya Güç Kat Projesi tanıtım toplantıları tamamlandı. Yüz yüze yapılması planlanan toplantılar pandemi dolayısıyla çevrimiçi gerçekleştirildi. Tanıtım toplantılarına farklı kentlerden 59 sivil toplum kuruluşu katıldı.

10 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen tanıtım toplantılarında hem proje tanıtıldı hem de katılan derneklerden bölgelerindeki çevre ve doğa koruma faaliyetlerine ilişkin değerlendirme alındı. Toplantılara katılan STK’lar ortak sorunlarının karar alıcılar ile diyalog kurmak olduğunu aktarırken, politika yapım süreçlerine katılamadıklarını aktardı. Proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerin bu yetersizliği aşmak için iyi bir olanak sunacağını belirten katılımcılar yine ağın birlikte hareket etmek için de STK’ları motive edeceğini aktardı.

Toplantılarda dile getirilen bir başka sorun ise STK’ların çevre alanındaki teknik ve hukuku bilgilerinin yeterli olmaması olurken, proje kapsamında hayata geçirilecek olan Doğaya Danış Birimi’nin bu eksikliği giderme noktasında önemli bir başlık olduğunu da söylediler.  

Toplantıya katılan STK’lar kurulması planlanan ağ için en önemli başlığın şeffaflık olması gerektiğinin altını çizdi.