Doğa Koruma İle İlgili Mevcut Komisyonlar ve STK’ların Rolü Toplantısı Düzenlendi


Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında 6-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Doğa Koruma ile ilgili Mevcut Komisyonlar ve STK’ların Rolü Toplantısı düzenlendi.

Proje ortaklarınının katılımıyla düzenlenen toplantıda çevre/ doğa koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının katılabileceği katılım mekanizmaları ele alındı. 

Toplantıda katılım hakkı, karar alma süreçlerine katılım başlıklarıyla birlikte Merkez Av Komisyonu, Ulusal ve mahalli sulak alan komisyonları ve Havza Yönetim Heyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda sivil toplumun katılım süreçlerine dahil olabilmesi için neler yapabileceği de tartışıldı.