Doğaya Güç Katmak İçin 26 İlden 46 STK bir araya geldik

Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 46 sivil toplum kuruluşu olarak Doğaya Güç Kat Projemiz kapsamında Ankara’da yan yana geldik. İki gün süren toplantıda hem uygulamadaki sorunları hem de çözüm önerilerini masaya yatırdık.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu proje kapsamında düzenlenen toplantıda doğa koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu- STK işbirliğinin zayıflığına ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim eksikliğinin ortaya çıkardığı sorunlara dikkat çekti. STK temsilcileri doğa/çevre koruma alanındaki başlıklara müdahil olamadıklarını aktarırken kamu yetkililerinin bilgi paylaşımı konusunda ise istekli davranmadığını belirtti. Çevre sorunlarının çözümü için kamu desteği ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan STK temsilcileri karar alma süreçlerine daha fazla dahil olmak istediklerini de aktardı.

Katılımcı sivil toplum kuruluşları güçlü bir doğa koruma için STK’lar arası iletişimin önemli olduğunu ve bölgesel olarak birlikte çalışmanın sorunlara hızlı müdahale için önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantıda doğa koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dahil olabileceği katılım mekanizmaları da ele alınırken, Tarım ve Orman Bakanlığından gelen yetkililer sulak alanlar, havza yönetimi ve av komisyonları hakkında bilgi verdi ve STK’ların bu komisyonlara nasıl dahil olabileceğini aktardı. Sivil toplum kuruluşlarının çoğunluğu ilgili katılım mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmadığını aktarırken, bu konuda yapılacak eğitim çalışmalarıyla birlikte bu katılım mekanizmalarına dahil olmak istediklerini söyledi.