Çevre Alanında Yeni İşbirlikleri Kurmak İsteyen Örgütler İçin 3 Öneri

Sivil alanda, bağlantı kurma faaliyetleri (networking) hem çalıştığımız alandaki etkimizi artırmak hem de çalışmalarımızı yaygınlaştırmak için çok önemli bir başlık. Sivil toplum kuruluşları da farklı ağlar/platformlar içerisinde örgütleniyor ve ortak ortak çalışma yürütüyor. Çevre alanında yeni işbirlikleri, tanışıklıklar ve ortaklıklar oluşturmak isteyen sivil toplum kuruluşları için çevre alanındaki üç ağı sizin için derledik. 

İklim Eylem Ağı – Action Network (CAN)

İklim krizinin ekolojik açıdan sürdürülebilir düzeyler ile sınırlı tutulabilmesine yönelik olarak çalışan 340 STÖ’nün bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası bir ağ yapılanması olan CAN, esnek yapısı, üyelerine bir araya gelme ve iklim değişimi konusuna ilişkin bilgi ve görüş paylaşımı olanağı tanıyan bir STÖ forumu. Detaylı bilgi için www.climatenetwork.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yeşil Ağ (GreenNet)

Dünya çapında barış, ekonomik ve sosyal adalet, insan hakları ve çevresel sürdürülebilirlik konularında faaliyet göstermekte olan örgütleri desteklemek, geliştirmek ve bu örgütlerin arasında bilgi ve iletişim paylaşımına yönelik bir ağ oluşturmayı hedefleyen GreenNet hakkında detalı bilgi için www.greennet.org.uk adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Youth and Environment Europe

Gençleri çevre koruma çalışmalarına dâhil olmaya teşvik etmek ve bu kuruluşların birlikte çalışabileceği bir platform sağlamayı amaçlayan Youth and Environment Europe (YEE) hakkında detaylı bilgiyi www.yeenet.eu adresinden alabilirsiniz.