Doğaya Güç Kat İkinci Genel Kurulu Gerçekleştirildi


Doğaya Güç Kat Ağı İkinci Genel Kurulu, 9-10 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul’a 32 farklı ilden 47 sivil toplum kuruluşu katıldı. Farklı sebeplerle Genel Kurul’a katılamayan sivil toplum kuruluşları için toplantıya uzaktan erişim imkânı sağlandı.

Genel Kurul’un ilk gününde, DGK Ağı’na üye STK’lar, Ağ Mutabakat Tutanağına ilişkin önerileri görüştü. Son şekli verilen Ağ Mutabakat Tutanağı üyelerin oy birliği ile kabul edildi ve imzaya açıldı. DGK Ağı’nın Sekretarya görevini ilk iki yıl yürütmek üzere Doğa Araştırmaları Derneği seçildi. Kuruluşun tamamlanmasıyla STK’lar, doğa korumada iş birliğinin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Genel Kurulun ikinci gününde ise temel iletişim, geleneksel ve dijital medya, sosyal medyada kampanya oluşturma başlıklarını kapsayan bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitim sonrasında gruplara ayrılarak sosyal medya kampanyaları oluşturuldu.