2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nde Van Gölü Konuşuldu

“Ramsar Sözleşmesi”olarak bilinen “Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” 2 Şubat 1971 yılında imzaya açılmıştır. 1998 yılından bu yana her yıl Ramsar Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı gün olan 2 Şubat’ta sulak alanların önemini kamuoyu ile paylaşmak ve koruma çalışmalarını daha etkin kılmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu Doğaya Güç Kat Ağı tarafından Van ÇEVDER ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin iş birliğinde Van’da kutlandı.

Van Barosu’nda düzenlenen etkinlikte siyasi parti temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilim insanları ve Van halkı bir araya geldi. Etkinlikte açılış konuşmalarını takiben Natura Derneği’nden Özlem Parlar Ürker tarafından sulak alanların önemi, işlev ve değerleri; Doğa Araştırmaları Derneği’nden Güler Bozok, Ramsar Sözleşmesi ve Dünya Sulak Alanlar Günü; Doğaya Güç Kat Ağ Koordinatörü Osman Erdem “1950’li yıllardan günümüze Türkiye’nin sulak alanları” konulu konuşmalar yaptı.

Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ü. Nihan Yazgan Tavşanoğlu’nun başkanlığında düzenlenen panelde; Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Aydın “Küresel iklim değişikliği etkisinde sulak alanlar: Van Gölü Havzası”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu “Van Gölü Havzası’nın ekoturizm ve küresel iklim değişikliğinin etkileri”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Göksoy “Varlıklarımız ve müştereklerimiz”, Doğa Araştırmaları Derneği’nden Uzman Biyolog Ömral Ünsal Özkoç “Van Gölü Havzası’nın kuşlar açısından önemi” ile yine Doğa Araştırmaları Derneği’nden Osman Erdem “Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanlar, koruma statüleri ve öneriler” konularında bildiri sundular. Panelin sonunda ise bir sonuç bildirgesi hazırlandı.