Doğaya Güç Kat Ağı’nın 9’uncu Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

“Güçlü sivil toplum etkin doğa koruma” sloganıyla yola çıkan Doğaya Güç Kat Ağı Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 65 sivil toplum kuruluşunun 2021 yılında bir araya gelerek kurduğu Doğaya Güç Kat Ağı’nın 9’uncu Yürütme Kurulu toplantısı yüz yüze gerçekleştirildi. Her bölgenin temsilcisinin katıldığı toplantı 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Eskişehir’de yapıldı.

Yürütme Kurulu toplantısı Doğaya Güç Kat Ağ Koordinatörü Osman Erdem’in açılış konuşması ile başladı. Erdem konuşmasında Doğaya Güç Kat Ağı’nın 3 buçuk yıl önce başlayan kurulma sürecini anlattı.

Açılış konuşmasının ardından “Doğa Danış Kapsamında Yapılan Faaliyetler-Bölge Temsilcileri”, Eylül Ayı DGK Genel Kurul Gündemi ve Ağ’ın Sürdürülebilirliği, Proje Kapsamında DGK Ağında Yapılacak İşler” başlıklı 3 gündemin yanında gündem dışı olarak Muğla’nın Milas ilçesinde Buluna Akbelen Ormanlarında kömür madeni ocağı için genişletme çalışmaları kapsamında yapılan orman kesimine karşı neler yapılabileceği görüşüldü ve bir program oluşturuldu.

“Doğa Danış Kapsamında Yapılan/Yapılması Planlanan Bölgesel Faaliyetler” kapsamında Van Çev-Der Temsilcisi Ali Kaçık 17 Temmuz’da Van’da yapılan “Van Gölü Havzasındaki Sulak Alanlar ve Bölgedeki Çevre Sorunlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı etkinliğin raporunu sundu. Ardından Natura Derneği’nden Özlem Ülker Ege Bölgesi Çalışması; Koza Derneği’nden Ahmet Bülent Üçok ve DGK Proje Ekibinden Güler Bozok Marmara Bölgesi RES mücadelesi çalışması; Eskişehir Çev-Der’den Barış Adıgüzel Eskişehir ÇevDer Kaymaz Altın madeni mücadelesi çalışması, Osmaniye’ye git Derneği’nden Figen Ant ve Antakya Doğa, Sanat ve Turizm Derneği’nden Samim Kayıkçı Doğu Akdeniz Bölgesi Çalışmasını; son olarak da Yeşil Artvin Derneği’nden Hasan Yüksel ve Dilan Şahinbaş Karadeniz Bölgesi çalışmasını sundu.

“Doğa Danış Kapsamında Yapılan/Yapılması Planlanan Bölgesel Faaliyetler” kapsamında yapılan sunumların ardından “DGK 3. Genel Kurul Gündemi ve Ağ’ın sürdürülebilirliği” başlıklı oturuma geçildi ve bu oturumda Doğaya Güç Kat Ağı Proje Koordinatörü Başak Avcıoğlu ile Güler Bozok Eylül ayı genel kurul gündeminin oluşturulması, DGK Ağı’nın devamına dair öneriler ve Genel Kurul toplantıları yöntem önerileri  ve Ağ’ın sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi (Mutabakat metninin gözden geçirilmesi vs) konularında sunum gerçekleştirdi.

Doğaya Güç Kat Ağı Yürütme Kurulu toplantısının birinci gününün son gündemi ise “Balıkdamı Sulak Alanında Doğa Temelli Çözümlerle Herkes İçin Sürdürülebilir Su Projesi” başlığı altında toplandı. Bu kapsamda Başak Avcıoğlu Proje kapsamında DGK ağında yapılacak işleri açıkladı. Güler Bozok ise Alanın tanıtımını yaptı.

Yürütme Kurulu toplantımızın ikinci gününde Eskişehir Balıkdamı Sulak Alanı saha gezisi düzenlenerek, gezide proje yerinde değerlendirildi. Öğle yemeğinin ardından kapanış yapıldı.