Eskişehir’de “Doğaya Neşe Kat” Etkinliğini düzenledik

Doğaya Güç Kat Ağı’nın Doğa Danış Birimi kapsamında, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği işbirliği ile Sivrihisar’ın Kaymaz Mahallesi ve Beylikova ilçesinde Koza Maden Şirketi’nin Eskişehir Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’nde yapmak istediği 3. siyanürlü atık barajına dikkat çekmek için “Doğaya Neşe Kat” başlığı ile bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından, yaşam alanlarının yanı başında, siyanürlü üçüncü atık depolama tesisi planlanıyor. Doğaya Güç Kat Ağı’nın Doğa Danış Birimi kapsamında, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği işbirliği ile 22 Eylül Cuma günü Sivrihisar’ın Kaymaz ilçesinde, 23 Eylül Cumartesi günü ise Beylikova ilçesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymaz Mahallesi ve Beylikova ilçe halkının katıldığı “Doğaya Neşe Kat” toplantısında Eskişehir Çev-Der üyesi Acil Durum ve Afet Uzmanı Barış Adıgüzel projeye dair bilgilendirmeler yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizde Kaymaz Altın Projesi yapılmak isteniyor. Bu Proje ile başta Çanakkale Merkez’de yapılması planlanan Terziler-Serçiler Altın Madeni Projesi’ndeki cevher buraya taşınacak. Günde 150 kamyon 517 km. uzaklıktan buraya bu cevheri getirecek ve atığını burada bırakacak. Bunun yanında çevre illerdeki altın madeni projelerinden de buraya cevher taşıması gerçekleştirilecek. Yani burası ileride çöplük olacak ve öyle kalacak. Eskişehir ilimizde orman, tarım, mera arazilerini, yeraltı sularını kirletme riskini taşıyacak. Zaten az olan suyumuz bu madenlerde kullanılıyor.

Birkaç ay önce Erzincan’da bir firmaya ait olan Altın Madeni işletmesine ait atık havuzunun patlaması faciasının bir benzerinin Eskişehir İli sınırları dışından getirilecek olan cevher için de yaşanma ihtimali ÇED raporunda gözetilmemiştir. Rapora konu maden işletme faaliyetlerinin, malzemenin çıkartılması, kamyonlara yüklenmesi, boşaltma, depolama ve nakliyesi faaliyetlerini kapsadığı anlaşılmaktadır. Ancak, bu faaliyet kapsamında; nakliyenin nasıl gerçekleştirileceğine, nakliye güzergâhlarına, oluşacak trafik yüküne veya trafik yüküne ilişkin alınacak önlemler vb. açıklamalara dosyada yer almamaktadır.

Kaymaz Mahallesine ait içme ve kullanma suyu deposu, sondaj kuyusu ve çeşme bulunduğu bilinmektedir. Atık depolama tesisinde oluşacak sızıntı ve kaçaklar Kaymaz Mahallesine ait içme ve kullanma suyunu kirletebileceği ve kullanılmaz duruma getireceğinden insan ve çevre sağlığını tehdit edecektir.

Cevherin işlenmesi esnasında kullanılacak kimyasal miktarı ve oluşacak atık miktarları artacaktır. Bu durum, su kaynaklarını ayrıca insan ve çevre sağlığını tehdit edecek ve tehlike oluşturacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, 2019 yılı kasım ayında hazırlanmış olan Kaymaz Altın Madeni Sahasının Özel Deprem Tehlikesi Analizi Raporunda, Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaymaz Mahallesinin, yüksek deprem risk grubunda bulunduğu belirtilmektedir. Bölgeden Eskişehir Diri Fay Hattı geçmektedir. Bölgede deprem olması durumunda, yapılmış ve yapılacak olan atık havuzlarında oluşacak tahribat sonucu yeraltı suyu, bölgede bulunan içme ve kullanma suyu yüksek risk altında kalarak büyük bir çevre felaketine sebep olacaktır.

Altın ve Gümüş Madeninin faaliyetleri sonucu ağaçların kuruduğu, mera alanlarının yok olması sebebiyle hayvancılık yapamadıkları, içme ve kullanma sularının azaldığı, kanser vakalarının arttığı, toz ve gürültü ölçümüne gelinmediği, yöre halkı tarafından ifade edilmiş olup, tüm bu nedenlerle projenin gerçekleşmesi az önce sözünü ettiğim tehlikelere kendi elimizle bizi yaklaştırmaktadır.

Gelinen aşamada Altın ve Gümüş Madeni Kaymaz Mahallesi ile civarındaki yerleşim yerlerine, içme ve kullanma suyu rezervlerine, yer altı ve yer üstü suları ile hayvancılık faaliyetlerine zarar verecektir.”

Adıgüzel’in konuşmasının ardından Tiyatro Sanatçısı Ergün Özfuruncu konu ile ilgili stand-up gösterisi gerçekleştirdi.

Kaymaz Düğün Salonunda gerçekleşen “Doğaya Neşe Kat” etkinliği Eskişehir’in yerel müzik grubu Grup Doğa’nın sahne alması ile tamamlandı.       

Bölge halkı da yapılmak istenen 3. siyanürlü atık barajına karşı olduğunu belirterek etkinliğe destek verdi.