DGK ile Doğanın Korunmasına Katkı Sunmak

Doğa Araştırmaları Derneğinin “Doğaya Güç Kat” adıyla yürüttüğü ve farklı alanlardan birçok Sivil Toplum Örgütünün bileşeni olduğu Ağa son üye olan derneklerden birisiyiz. Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği ile projenin son aşamasında dahil olduğumuz yapıda kısa sürede çok şey öğrendik.

Bartın’da yürüyen doğa koruma ve çevre mücadelelerinin, ki bunun başında Amasra’ya yıllardır yapılması planlana, hukukun arkasından dolanılan ve özünde nasıl bir çevre felaketine yol açacağı da bilinen termik santral projesine başından bu yana diğer sivil oluşumlarla birlikte direndik. Ülkemizde doğa koruma çalışmalarının hep bir yaşam mücadelesine dönüşmesi bir yandan yorucu bir yandan da dayanışma ruhunu artırması bakımından da değerlidir. Bu nedenle ülkemizde doğanın korunması konusunda çalışmalar yapan tüm oluşumların dayanışma ruhu ile bir araya gelmiş olması ve birbirine destek verirken kurumsal kapasitenin de artmasına ön ayak olması son derece önemlidir.

Ülkemizde bir yandan doğa koruma konusunda mevzuata ilişkin birçok gelişmeler olurken, bir yandan korunan alan sayısı ve kapladığı alan artarken, diğer yandan başta korunan alanlar ve nitelikli peyzaj alanlarımızın farklı sektörlerin baskısı altında sürekli yok olduğunu ve tahrip edildiğini görüyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın en fazla tartışıldığı bugünlerde ve tam da bölgemizde, Batı Karadeniz’de her yağışın artık ciddi sel ve taşkınlara neden olduğu bizzat yaşasak da çoğu zaman bürokrat ve siyasetçilerin günübirlik söylemleri ile çözümü sürekli erteliyoruz. Bu ertelemelerin ileride hem sosyal hem de ciddi ekonomik kayıpları getireceğinin de farkındayız. Tarım alanları ve sulak alanları tehdit altında, sulak alanları yanlış politikalarla iyi yönetilemeyen, içme suyu kaynaklarının kirletici unsurların baskısı altında bir ülkede gıdanın güvenliğinden bahsedemeyeceğimizi aslında biliyoruz. Kentsel yaşamın gün geçtikçe zorlaştığı, kentiçi ulaşımın kabusa döndüğü, kıyıların plastik atıkları ile donandığı ve artık kırsalının da sürekli betonlaşma tehdidi altında bir ülkede doğaya sahip çıkmanın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu biliyoruz.

Projenin sonuna gelmişken farklı çalışma grupları ile aynen başındaki gibi farklı konu başlıklarında Doğaya Güç Kat Ağı’na aynı heyecanla destek veren tüm üyelerle birlikte olmak, bu dayanışmanın içinde olmak güzel. Başta Proje ekibi olmak üzere ağın üyesi ülkenin dört yanından dünya vatandaşı bilinciyle doğanın korunmasına katkı sunan derneklere, topluluklara, platformlara ve dostlara selam olsun.

Doç.Dr. Mustafa Artar

DGK Yürütme Kurulu Üyesi

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği YK Bşk.