Doğaya Güç Kat Ağı 11. Bülten

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Doğaya Güç Kat” projemizin sonuna geldik. Ancak, bu bir kapanış değil. Türkiye’de doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) olarak paylaşmaya ve iş birliğine devam edeceğiz.

Projemiz kapsamında tüm Türkiye’yi gezdik, STK’lar ve kurumlar ile tanıştık, doğa koruma alanında yapılanları ve ihtiyaçları, ayrıca yasal hakkımız olan karar verme süreçlerine sivil toplum ve birey olarak nasıl katılabileceğimizi anlattık, illerimizde bu süreçlere katılarak katkılarımızı sunduk. Türkiye’nin dört bir yanından yerel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren STK’lar bir araya gelerek, Doğaya Güç Kat Ağını kurduk.

Türkiye’nin doğal alanları, ekosistem çeşitliliği ve biyoçeşitlilik açısından çok zengin. Doğa koruma alanında pek çok kazanımlarımız olsa da doğal alanlarımız ve türler üzerindeki baskılar devam ediyor. Bu baskıların temelini ekonomik nedenler ve artan tüketim oluşturuyor. Her güne, yeni bir çevre felaketi ile uyanıyoruz. Kimi zaman İliç’teki gibi insan hatasından kaynaklanan, kimi zaman da insan faaliyetlerinin dolaylı sonucu olan bir sorun doğal alanlarımızı, türleri ve bizleri tehdit ediyor, yok ediyor.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm çevre felaketlerine, doğal alanların ve türlerin yok oluşuna rağmen umutluyuz. Umutluyuz çünkü bizler, doğa koruma alanına gönül vermiş insanlar olarak bilime, gençliğe ve iş birliğine inanıyoruz. Sahip olduğumuz bilgiyi, karar verme süreçlerine daha fazla katılarak yöneticiler ile paylaşıyoruz. Doğanın korunması için fikirler geliştiriyor, sorun ve çözümleri araştırıyor, kurumlar ile iş birliğinde uyguluyor, iyi örnekleri ve bilgiyi toplumun her kesimine aktarıyoruz. Dünyamızın geleceği için umutluyuz, çünkü bizler paylaşıyoruz.

İyi okumalar dileriz. Bültene buradan ulaşabilirsiniz.