Ağın Amacı

AĞIN AMACI

Doğaya Güç Kat Ağı, ekosistem bütünlüğünü korumayı önceliklendirerek, ekolojik tahribata neden olan politika ve girişimlere karşı mücadele etmek üzere sivil sesi ve sivil katılımı etkin kılan, paydaşlar arasında işbirliğini güçlendiren sivil bir ağdır.