Ağın İlke ve Değerleri

AĞIN İLKE VE DEĞERLERİ

• DGK Ağı çalışmalarını “Mutabakat Tutanağı” çerçevesinde yapmak
• Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek
• Ağdaki her yapıya eşit mesafede durmak ve adil olmak
• Ağ çalışmalarında şeffaf ve hesap verebilir olmak
• Yerelden genele ve genelden yerele örgütlenmek
• Üye bilgilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlamak
• İnsan hakları ve hayvan haklarını savunmak