Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücülüğünde farklı illerde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 8 STK’nın ortaklığında yürütülen Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle 2020 yılının Ocak ayında yola çıktı. 

Etkin bir doğa koruma için güçlü sivil toplum hedefiyle tasarlanan proje kapsamında Türkiye genelinde çalışma yürüten STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.  Üç buçuk yıllık proje sürecinde yereldeki STK’lar savunuculuk, lobicilik, stratejik plan, gönüllü yönetimi, kaynak geliştirme, müzakere yöntemleri, çatışma yönetimi gibi başlıklarda çeşitli eğitimlerde desteklenecek. 

Proje kapsamında STK’lara teknik ve hukuki konularda destek olmak üzere bir danışma birimi de hayata geçirilecek. “Doğa Danış” STK’ların ihtiyaç duyduğu konularda  sivil toplum kuruluşlarının hemen yanı başında olacak.

Doğaya Güç Kat Projesi çeşitli eğitim ve çalışmalarıyla kapasiteleri güçlendirilen STK’ların yereldeki katılım mekanizmalarına dahil olmasını ve karar alma süreçlerine etki etmesini hedefliyor.  

Katılımcı demokrasinin önemli araçlarından biri olan STK’ların güçlenmesinin ve karar mekanizmalarında yer alarak kararları etkileyebilmesinin önemine inanan farklı kentlerden sekiz sivil toplum kuruluşunun ortaklığında hayata geçirilen Doğaya Güç Kat Projesi, aynı zamanda doğa koruma alanında çalışan ve doğayı savunmak için çalışma yürütmek isteyen farklı sivil yapılanmalardan meydana gelecek bir ağın da temelini oluşturuyor.

Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan Doğaya Güç Kat Ağı ile yerelde faaliyet gösteren ve doğa koruma çalışmalarında yer almak isteyen STK’lar arasında iletişim ve işbirliklerinin desteklenerek STK’ların karar alma süreçlerine aktif katılım gösterebilmesi amaçlanıyor.