Our Blog

Çanakkale’de Avcılık Yasaklansın!

Çanakkale ilinde 4 bin hektarlık alanı etkileyen yangının ardından, etkilenen hayvanlar için Cumhurbaşkanlığına ve Tarım ve Orman Bakanlığına yazı yazarak Çanakkale ilinin Anadolu tarafında 2023-2024 yıllarını kapsayacak şekilde avcılığın tamamen yasaklanmasını talep ettik. Sn. İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı Malumlarınız üzere, Çanakkale ilimizde 4 bin hektarın üzerinde alanımız yandı ya da zarar gördü. Yanan alan ve etkilediği yakın çevresinde bulunan hayvanlardan kaçamayanların tamamı maalesef yandı. Sağ kalanlar ise yangın sırasında çekilmiş video görüntülerinden de görüleceği üzere, korku ve panik içerisinde alandan uzaklaştılar. Ancak alandan

Kömür madeni alanının genişletilmesi ve Akbelen Ormanlarının kesimi hakkında DOĞAYA GÜÇ KAT AĞI’nın görüşüdür.

Günlerdir Akbelen ormanlarında bir doğa katliamı yaşanıyor. 08 Ağustos 2023 günü saat 15.00’de TBMM Akbelen ormanlarında yaşanan doğa katliamını görüşmek üzere toplanacak. Doğaya Güç Kat Ağı olarak, Akbelen ormanları ve yakın çevresinde yapılan bilimsel çalışmalardan da yararlanarak Doğaya Güç Kat Ağı’nın görüşünü oluşturulan görüş metni aşağıdaki ön yazı ekinde siyasi partilerin grup başkanlarına, grup başkan vekillerine, çevre ve doğa politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarına ve TBMMM Çevre Komisyonu üyelerine gönderildi. Sn…………………………………………… Size Doğaya Güç Kat Ağı olarak 08 Ağustos 2023 tarihinde TBMM’de

Doğaya Güç Kat Ağı’nın 9’uncu Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

“Güçlü sivil toplum etkin doğa koruma” sloganıyla yola çıkan Doğaya Güç Kat Ağı Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 65 sivil toplum kuruluşunun 2021 yılında bir araya gelerek kurduğu Doğaya Güç Kat Ağı’nın 9’uncu Yürütme Kurulu toplantısı yüz yüze gerçekleştirildi. Her bölgenin temsilcisinin katıldığı toplantı 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Eskişehir’de yapıldı. Yürütme Kurulu toplantısı Doğaya Güç Kat Ağ Koordinatörü Osman Erdem’in açılış konuşması ile başladı. Erdem konuşmasında Doğaya Güç Kat Ağı’nın 3 buçuk yıl önce

Ağımız üyelerinden Deniz Memeleri Araştırma Derneği’nden Efe İstipliler’in “Kaşalot Balinaları” ile ilgili yaptıkları çalışmalara dair yazısını üyelerimize sunuyoruz.

Son zamanlarda hepimizin önüne “Akdeniz’de balina” haberleri düşmüştür. Özellikle haziran ayı boyunca ülkemizin gündemi meşgul eden bu haberler vatandaşlarımız için oldukça ilgi çekici, merak uyandırıcı idi. Sürekli olarak belgesellerde gördükleri bu balinaların canlısıyla “evlerinin” önünde karşılaşıyorlardı. Evet Kaşalot balinaları Akdeniz’deydi. Birçok insan için şaşırtıcı olsa da Kaşalot balinaları bu bölgeye yeni gelmemişlerdi. Ülkemiz sularında özellikle Kaş – Fethiye arasında belli dönemlerde bulunduklarını biliyorduk. Deniz Memelileri Araştırma Derneği olarak 2018’den beri gerçekleştirdiğimiz GGDS (Giant Guardians of the Deep Seas)

Doğaya Güç Kat Ağı Basın Duyurusu

Ormanlarımız; toprağımızın, suyumuzun, havamızın kısacası geleceğimizin garantisi! Bu nedenledir ki Anayasamızın 169’uncu maddesinin 2’nci fıkrası ile Devlet ormanlarının mülkiyetinin devrolunamayacağı, devlet ormanlarının devletçe yönetileceği ve işletileceği; ormanların zamanaşımı ile mülk edinilemeyeceği ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme rağmen Orman Kanunu’nun 16, 17, 18 maddelerin uygulanmasına ilişkin çıkarılan yönetmeliklerinde “Kamu yararı ve zaruret bulunması halinde” diye başlayan gerekçelerle nerdeyse her türlü yatırımın önü açılmıştır. Günlerdir kamuoyunun gündeminde yer alan Akbelen ormanlarında “kömür madeni ocağının genişletilmesi”

Van Gölü Havzası’nın önemi, sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Doğaya Güç Kat Ağı’nın Doğa Danış Birimi kapsamında, Van Barosu Çevre Komisyonu ve Van Çev-Der iş birliği ile 17 Temmuz’da “Van Gölü Havzasındaki Sulak Alanlar ve Bölgedeki Çevre Sorunlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Van Barosunda düzenlenen toplantıya Doğaya Güç Kat Ağ Koordinatörü Osman Erdem, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Van Çev-Der Başkanı Ali Kalçık, çeşitli illerden gelen çevre avukatları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanların önemi, sorunları, ulusal ve uluslararası mevzuat açısından değerlendirilmesi yapıldı ve bölgedeki diğer

Bugün 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü

Çölleşme yeryüzünün en önemli sorunlarının başında geliyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre her yıl 6 milyon hektar alan çölleşmekte, dünyadaki orman varlığı yılda yaklaşık 7,3 milyon hektar azalmaktadır. Küresel ısınmave iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin daha da arttığı günümüzde çölleşme ile mücadelenin önemi daha da artmaktadır. Kuraklık ve çölleşmenin etkilerini azaltmak amacıyla 17 Haziran 1994’te Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi imzaya açılmış ve Aralık 1996’da yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’ye bugün itibariyle 196 ülke taraf olmuştur. Türkiye, Sözleşme’ye 31.08.1998 tarihinden itibaren resmen taraf olmuştur. Birleşmiş

5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajımız

Doğaya Güç Kat Ağı, Dünya Çevre Günü’nde toplumun tüm kesimlerini sorumlu davranmaya ve harekete geçmeye davet ediyor!Çevrenin korunması için farkındalık yaratılması ve eylemlerde bulunulması amacıyla her yıl 5 Haziran’da Dünya Çevre Günü düzenleniyor.Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü teması “plastik kirliliği”.Çevre sorunları ve doğa üzerindeki baskı her geçen gün daha da artıyor. Günümüzde, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, doğal alanların tahribatı ve daralması, şiddetli erozyon, su ve toprak kirliliği, canlı türlerinin tehdit altında olması, insanların temiz ve yeterli suya

DOĞAYA GÜÇ KAT AĞI DÖRDÜNCÜ GENEL KURULU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de doğanın korunmasına gönül vermiş sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Doğaya Güç Kat Ağı büyüyerek çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen Ağ üyeleri, 4. Genel Kurulda 3-4 Haziran 2023’te Ankara’da toplandı. İki gün süren toplantıda, geçmiş aylarda yapılan faaliyetler değerlendirildi, doğa koruma alanında bölgesel olarak sürdürülecek çalışmalar tartışıldı ve üyeler ekolojik restorasyon konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir bildiri de yayınlayan Ağ, bu yılın ana teması kapsamında plastik kirliliğin doğa ve insan sağlığı üzerinde yarattığı

Doğaya Güç Kat Bülten 09

Her şeyden önce çok üzgünüz, acımız çok büyük. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 şehrimizin etkilendiği depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Doğaya Güç Kat Ağı’ndan  da kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Yerlerini doldurmak elbette imkansız. Ancak mücadelelerine sahip çıkacak, doğa koruma adına attıkları eşsiz adımları takip edeceğiz. Depremin hemen öncesinde Doğaya Güç Kat Ağı olarak 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü için  Van’da bir araya geldik. Bültenimizin bu sayısını da sulak alanlara ayırdık.  İyi okumalar dileriz. Bültene buradan ulaşabilirsiniz.