Doğaya Güç Kat Bülten 05

Doğayı sevmek aynı zamanda onu korumak ve savunmak da anlamına geliyor. Üç ayda bir yayınlanan bültenimizin bu sayısını hem projemizden haberlere hem de doğa ve çevre koruma alanında çalışan örgütlerin bir araya geldiği yapılanmalara ayırdık. Bülteni okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çevre Alanında Yeni İşbirlikleri Kurmak İsteyen Örgütler İçin 3 Öneri

Sivil alanda, bağlantı kurma faaliyetleri (networking) hem çalıştığımız alandaki etkimizi artırmak hem de çalışmalarımızı yaygınlaştırmak için çok önemli bir başlık. Sivil toplum kuruluşları da farklı ağlar/platformlar içerisinde örgütleniyor ve ortak ortak çalışma yürütüyor. Çevre alanında yeni işbirlikleri, tanışıklıklar ve ortaklıklar oluşturmak isteyen sivil toplum kuruluşları için çevre alanındaki üç ağı