Doğa Araştırmaları Derneği

Tür Eylem Planı Hazırlama Rehberi

Tür koruma ve eylem planı; türlerin korunması için atılan önemli adımlardan biri olup; bir canlı türünün bugünkü durumunu, türün neslinin devamına ilişkin risk faktörlerini, popülasyonunun nasıl korunabileceği ve/veya arttırılabileceğini, gelecekte bu türün durumun ne olacağını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planlandır.

Doğaya Güç Kat

Doğaya Güç Kat Yola Çıktı

Yerel sivil toplum örgütlerinin arasındaki iletişimi ve iş birliği çalışmalarını artırarak demokratik katılım süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen Doğaya Güç Kat Projesi başladı.