doğa araştırmaları

Doğaya Güç Kat 2 Yaşında!

2019 yılında GEF- SGP’den alınan destek ile “Güçlü Sivil Toplum Etkin Doğa Koruma” projesine başladık. Amacımız doğa koruma kuruluşlarının daha etkin çalışabilmesi için gönüllü katılımını artırmak ve katılımcıların doğa koruma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmekti. Belirlediğimiz 5 pilot ilde 4 proje ortağı STK ile doğa koruma atölyeleri adıyla düzenlenen eğitimlerle katılımcıların