Doğa Koruma

Doğaya Güç Kat Ağı’nın 9’uncu Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

“Güçlü sivil toplum etkin doğa koruma” sloganıyla yola çıkan Doğaya Güç Kat Ağı Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 65 sivil toplum kuruluşunun 2021 yılında bir araya gelerek kurduğu Doğaya Güç Kat Ağı’nın 9’uncu Yürütme Kurulu toplantısı yüz yüze gerçekleştirildi. Her bölgenin temsilcisinin katıldığı

Ağımız üyelerinden Deniz Memeleri Araştırma Derneği’nden Efe İstipliler’in “Kaşalot Balinaları” ile ilgili yaptıkları çalışmalara dair yazısını üyelerimize sunuyoruz.

Son zamanlarda hepimizin önüne “Akdeniz’de balina” haberleri düşmüştür. Özellikle haziran ayı boyunca ülkemizin gündemi meşgul eden bu haberler vatandaşlarımız için oldukça ilgi çekici, merak uyandırıcı idi. Sürekli olarak belgesellerde gördükleri bu balinaların canlısıyla “evlerinin” önünde karşılaşıyorlardı. Evet Kaşalot balinaları Akdeniz’deydi. Birçok insan için şaşırtıcı olsa da Kaşalot

Doğaya Güç Kat Ağı Basın Duyurusu

Ormanlarımız; toprağımızın, suyumuzun, havamızın kısacası geleceğimizin garantisi! Bu nedenledir ki Anayasamızın 169’uncu maddesinin 2’nci fıkrası ile Devlet ormanlarının mülkiyetinin devrolunamayacağı, devlet ormanlarının devletçe yönetileceği ve işletileceği; ormanların zamanaşımı ile mülk edinilemeyeceği ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme rağmen Orman Kanunu’nun 16, 17, 18 maddelerin

Sulakalanlar ve bir tasarım nesnesi olarak “doğa”

Hayatımın önemli bir bölümünü sulakalanların korunmasıyla ilgili çalışmalarla geçirdim. Çok şey öğrendim, çok değerli insanlarla tanıştım, muhteşem yerleri gezip görme, inceleme şansına kavuştum. Şunu öğrendim ki, hayatın hiçbir alanında hiçbir sorunun tek ve katılaşmış bir cevabı yok.

hayvanlar yaşamak istiyor

Hayvanların korunması için doğa savunucularına daha fazla sorumluluk düşüyor

Doğa koruma alanında faaliyet gösteren STK’lar olarak bizler de yaban hayatının korunması konusundaki sorumluluklarımız gereği örgütlenmek, ilçemizdeki, ilimizdeki ve ülkemizdeki yaban hayatını tanıyarak, popülasyon durumlarını ve sorunlarını bilerek karar mekanizmalarında yer almak ve alınacak kararları yaban hayatı adına etkilemek ve yönlendirmek durumundayız.

Merkezi Av Komisyonlarına Nasıl Hazırlanmak Gerekiyor?

Doğa Araştırmaları Derneği olarak Ankara İl Av Komisyonu toplantılarına uzun süredir katılıyoruz. Bu toplantılara Dernek adına ben katıldığım için sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istedim. Siz de bir ilin Av Komisyonuna katılırsanız bu yazıdan faydalanabilirsiniz umarım.

Doğaya Güç Kat

Doğaya Güç Kat Yola Çıktı

Yerel sivil toplum örgütlerinin arasındaki iletişimi ve iş birliği çalışmalarını artırarak demokratik katılım süreçlerini güçlendirmeyi hedefleyen Doğaya Güç Kat Projesi başladı.

Neden Doğaya Güç Kat?

Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) karar süreçlerinde yer almaması ve karar süreçlerini yeterince etkileyememesi üzerine kurgulandı.