Doğaya Güç Kat Ağı

42 İlden 80 STK bir araya gelerek Doğaya Güç Kat Ağı’nı kurduk

Türkiye’nin farklı kentlerinde çevre ve doğa koruma alanında çalışan 80 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Doğaya Güç Kat Ağı kuruldu. 27-29 Kasım 2021 tarihleri arasında İzmir’de bir araya gelen STK’lar, Ağ Kuruluş Çalıştayı’nda hem uygulamadaki sorunları hem de çözüm önerilerini ele aldı.