iklim

Çevre Alanında Yeni İşbirlikleri Kurmak İsteyen Örgütler İçin 3 Öneri

Sivil alanda, bağlantı kurma faaliyetleri (networking) hem çalıştığımız alandaki etkimizi artırmak hem de çalışmalarımızı yaygınlaştırmak için çok önemli bir başlık. Sivil toplum kuruluşları da farklı ağlar/platformlar içerisinde örgütleniyor ve ortak ortak çalışma yürütüyor. Çevre alanında yeni işbirlikleri, tanışıklıklar ve ortaklıklar oluşturmak isteyen sivil toplum kuruluşları için çevre alanındaki üç ağı