Mert Ardar

DGK

Birlikte, Doğa İçin Elele

Etkin bir doğa korumanın ancak güçlü bir sivil toplumla olacağı savunusuyla, Türkiye’de yerel STK’ların koruma süreçlerine aktif katılımları ve bu yönde kapasitelerinin geliştirilmesi için harekete geçiyoruz.