Osman Erdem

hayvanlar yaşamak istiyor

Hayvanların korunması için doğa savunucularına daha fazla sorumluluk düşüyor

Doğa koruma alanında faaliyet gösteren STK’lar olarak bizler de yaban hayatının korunması konusundaki sorumluluklarımız gereği örgütlenmek, ilçemizdeki, ilimizdeki ve ülkemizdeki yaban hayatını tanıyarak, popülasyon durumlarını ve sorunlarını bilerek karar mekanizmalarında yer almak ve alınacak kararları yaban hayatı adına etkilemek ve yönlendirmek durumundayız.

Neden Doğaya Güç Kat?

Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) karar süreçlerinde yer almaması ve karar süreçlerini yeterince etkileyememesi üzerine kurgulandı.