Politika Yapım

Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler

Türkiye Avrupa Vakfı tarafından hazırlanan çalışma Türkiye’de uygulamada olan mevcut mevzuat kapsamında hangi yerel yönetim süreçlerine ne şekilde katılma imkanları olduğunu, bu mekanizmalar dair en iyi uygulama örnekleri ve uygulamada görülen sorunlara da yer vererek ele alınıyor.