Sosyal İklim Derneği

İklim Krizine Karşı Birlikte: Kıyı Ege İklim Ağı

Kıyı Ege İklim Ağı, Kıyı Ege’de iklim olaylarından etkilenen şehirlerde balıkçılığın doğru şekilde yapılması, denizin kirletilmemesi, deniz çevresindeki ekosistemlerin korunması, var olan kirliliğin giderilmesi ve bu alandaki çevre politikalarının değerlendirilmesi kapsamında bireyler, akademisyenler ve yerel yönetimler ile işbirliği geliştirmek üzere kuruldu.