Tür Koruma

Tür Koruma Nedir?

Tür koruma yaklaşımı genellikle insan etkisi sebebiyle nüfusunda ciddi azalma yaşanan veya yaşanması beklenen türlerin özel olarak korunması için geliştirilen stratejiler olarak tanımlanabilir.

Tür Eylem Planı Hazırlama Rehberi

Tür koruma ve eylem planı; türlerin korunması için atılan önemli adımlardan biri olup; bir canlı türünün bugünkü durumunu, türün neslinin devamına ilişkin risk faktörlerini, popülasyonunun nasıl korunabileceği ve/veya arttırılabileceğini, gelecekte bu türün durumun ne olacağını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planlandır.