Ulusal Sulak Alan Komisyonu

Sulak Alan Komisyonları Nedir? STK’ların Komisyonlara Katılması Neden Önemli?

Güler Bozok- Doğa Araştırmaları Derneği/ Alan Koruma ve İzleme Sorumlusu Deltalar, lagünler, göller, sazlıklar, bataklıklar, ıslak çayırlar, turbalıklar yani yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemleri olan sulak alanlar dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin yüzde 40’ına hem yaşam hem de üreme alanı olarak ev sahipliği yapıyor. Bütün bunlarla birlikte sulak alanlar

Neden Doğaya Güç Kat?

Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) karar süreçlerinde yer almaması ve karar süreçlerini yeterince etkileyememesi üzerine kurgulandı.