Doğayı Savunmak İçin: Habitat Koruma

Türlerin neslinin devamlılığı için habitat alanlarının korunması hayati önem taşıyor. Ancak avlanma kaynaklı tür istismarı, ormanların tarımsal faaliyet alanlarına dönüştürülmesi,  yerleşim yerlerindeki artışla birlikte plansız yerleşim, insan baskısındaki artış, doğal kaynakların aşırı tüketimi, sürdürülebilir olmayan tarım, yasadışı yaban hayatı ticareti gibi nedenlerle habitatları kaybediyoruz. Oysa habitatların korunması, türlerin ve ekolojik süreçlerin devam edebilmesi için gezegenimiz için kritik önem taşıyor. Eğer, hızla harekete geçmezsek önemli ekolojik habitatlar yok olmaya devam edecek.

Bu başlık altında biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynak değerlerinin devam edebilmesi için habitat koruma ile ilgili çeşitli dökümanlara ve içeriklere erişebilirsiniz.

Sulak Alan Komisyonları Nedir? STK’ların Komisyonlara Katılması Neden Önemli?

Güler Bozok- Doğa Araştırmaları Derneği/ Alan Koruma ve İzleme Sorumlusu Deltalar, lagünler, göller, sazlıklar, bataklıklar, ıslak çayırlar, turbalıklar yani yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemleri olan sulak alanlar dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin yüzde 40’ına hem yaşam hem de üreme alanı olarak ev sahipliği yapıyor. Bütün bunlarla birlikte sulak alanlar