Doğayı Savunmak İçin: Katılım Mekanizmaları

Katılım, bireylerin kendileriyle ilgili süreçlere aktif bir şekilde dahil olması ve görüşlerini değişik kanallarla ifade etmesi anlamına gelirken, karar verme ve politika yapım süreçlerinin demokratik, adil ve şeffaf biçimde yürütülebilmesi için kritik önemdeki konulardan biridir.

Katılım, özellikle yerel yönetimler bağlamında sıklıkla vurgulanan önemli ilkelerden biridir ve yerel yönetimlerin etkin ve etkili yerel politikalar üretebilmesi için sivil toplumun katılımını sağlaması günümüzde artık olmazsa olmaz bir gereklilik olarak görülmektedir. Günümüzde vatandaşlar, katılımcı bütçeleme, geri çağırma, yerel girişim, kent konseyleri, referandum, yerel topluluk meclisleri, mahalle meclisleri gibi çeşitli katılım mekanizmaları ile yerel yönetimlere aktif olarak katılabilmektedir.
Bunlarla birlikte Türkiye’de doğa koruma alanında faaliyet gösteren STK’ların karar süreçlerine katılımını öngören önemli mekanizmalar var.

Bu bölümde çevre ve doğa koruma alanında çalışan sivil yapılanmalar yerel süreçlerde karar verme süreçlerine ve araçlarına dair bilgi alabilirler.

Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler

Türkiye Avrupa Vakfı tarafından hazırlanan çalışma Türkiye’de uygulamada olan mevcut mevzuat kapsamında hangi yerel yönetim süreçlerine ne şekilde katılma imkanları olduğunu, bu mekanizmalar dair en iyi uygulama örnekleri ve uygulamada görülen sorunlara da yer vererek ele alınıyor.