Doğayı Savunmak İçin: Tür Koruma

Çeşitli sebeplerle ve özellikle de insan baskısı dolayısıyla canlıların yaşam alanlarının tahribi pek çok türün neslinin tehlike altında olmasına neden olmaktadır. Türlerin belirgin derecede tehlike altına girmesi veya yok olması durumu ise dünya çapında giderek artmaktadır.

Bu başlık altında tür koruma çalışmaları için kaynak dökümanlara ve içeriklere ulaşabilirsiniz.

Tür Koruma Nedir?

Tür koruma yaklaşımı genellikle insan etkisi sebebiyle nüfusunda ciddi azalma yaşanan veya yaşanması beklenen türlerin özel olarak korunması için geliştirilen stratejiler olarak tanımlanabilir.

Tür Eylem Planı Hazırlama Rehberi

Tür koruma ve eylem planı; türlerin korunması için atılan önemli adımlardan biri olup; bir canlı türünün bugünkü durumunu, türün neslinin devamına ilişkin risk faktörlerini, popülasyonunun nasıl korunabileceği ve/veya arttırılabileceğini, gelecekte bu türün durumun ne olacağını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planlandır.