KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Doğaya Güç Kat Projesi, ağ üyelerine ve e-bülten abonelerine gerek görüldüğünde ulaşabilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.

Doğaya Güç Kat Projesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, Doğaya Güç Kat Projesi tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına dair haklarını saklı tutar. Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece kişi, kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, kendisine her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerini yazılı olarak bildirmediği sürece mevcut uygulamaya devam edileceğini kabul eder.

Sizinle iletişime geçebilmemiz için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve Doğaya güç Kat Projesi olarak bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

Kişisel Verileriniz Doğaya Güç Kat Projesine ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.