Proje Ortakları

Doğaya Güç Kat Projesi, Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle 2020 yılının Ocak ayında yola çıktı. 

Farklı kentlerden sekiz sivil toplum kuruluşunun ortaklığında hayata geçirilen Doğaya Güç Kat Projesi, aynı zamanda doğa koruma alanında çalışan yapılardan ve doğayı savunmak isteyen gönüllü ve aktivistlerden meydana gelecek bir ağ yapılanmasının temelini oluşturuyor. 

Çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirerek katılım mekanizmalarına katılabilmesini ve politika yapıcıları etkilemek hedefiyle yola çıkan çalışma üç buçuk yıl boyunca farklı kentlerden 8 ortakla birlikte yürütülecek.

Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği (Antakya DOST)

Antakya’da doğal zenginliklerin tanıtılması ve kültürel mirasın korunması hedefiyle çalışma yürüten Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği, kurulduğu 2013 yılından bu yana doğa koruma başlığında Antakya yerelinde çalışmalar yürütüyor. 

Doğa koruma çalışmalarının sanattan aldığı güçle daha geniş kesimlere ulaştırmayı hedefleyen Antakya DOST, biyolog, botanikçi, kuş gözlemcisi, kelebek gözlemcisi, fotoğrafçı, tarihçi, müzisyen, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, öğretmen, hemşire, doktor gibi farklı meslek gruplarından üye ve gönüllüleriyle birlikte Antakya’daki etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olarak çeşitli çalışmalar yapıyor. 

Doğa alanında çalışan yapıların ve doğaseverlerin ancak birlikte ve güçlerini birleştirerek daha etkin bir doğa koruma faaliyeti yürüteceğini savunan Antakya DOST Doğaya Güç Kat Ağı’nın ilk katılımcılarından…

Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği 

Çevre konusunda duyarlılık gösteren bir grup akademisyen, doktor, mühendis, avukat, yazar ve aktivistin bir araya gelerek kurduğu Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği, 1994 yılının Ocak ayından bu yana çevre bilincini geliştirmek için faaliyet yürütüyor. 

Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği, ülkenin tabiat zenginliklerinin korunması, kentsel ve kırsal alanda arazilerin, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi için üyelerinde ve toplumda çevre bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. 

Diyarbakır’da çevre kirliliğinin azaltılması ve temiz içme suyuna erişim için aktif olarak çalışan Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği, daha temiz ve yaşanabilir bir Türkiye için birlikte gelecek kurma umuduyla Doğaya Güç Kat Ağı’nın ilk ortaklarından…

Doğa Araştırmaları Derneği

Temelleri ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu’na dayanan Kuş Araştırmaları Derneği, doğa koruma çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları aynı çatı altında birleştirmek ve kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla 1998 yılında kuruldu. 2011 yılına kadar kuşlarla ilgili çalışma yürüten Doğa Araştırmaları Derneği, doğanın ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasına daha fazla katkıda bulunabilmek amacıyla misyonunu ve vizyonunu genişleterek Doğa Araştırmaları Derneği adını aldı. 

Türkiye’nin yaban hayatı ve yaşama ortamlarının korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması hedefiyle çalışma yürüten Doğa Araştırmaları Derneği, doğa koruma çalışmalarında sivil toplum örgütlerinin karar verme süreçlerine katılımını güçlendirmek için Doğaya Güç Kat Ağı’nın ilk ortaklarından…

Doğa Araştırmaları Derneği  hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.dogaarastirmalari.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği 

Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan bir grup öğrencinin üniversite sıralarında, çimlerde ve seminer salonlarında önce ekoloji ve evrim sohbetleri üzerinden başlayan hikayesi 2016 yılında Doğu Akdeniz Araştırma Derneği’nde somutlandı. Birlikte düşünmek, araştırmak, üretmek için yola çıkan Doğu Akdeniz Araştırma Derneği, canlı türlerinin ve alanlarının korunması, ekolojik süreçlerinin araştırılması ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditleri azaltmak için çalışıyor. 

Uzun yıllardır, Türkiye’nin birçok coğrafyasında arazi çalışmalarında gözlemler yaparken örümcek ağlarına özellikle bakan Doğu Akdeniz Araştırma Derneği üyeleri, bu ağların varlığının o ekosistemdeki canlılar arasındaki ilişki düzenine dair bir gösterge olduğunu söylüyor ve Doğaya Güç Kat Ağı’nın kurulmasında yer almalarını doğa koruma davranışı içinde olanlarla bir arada olma isteğinden geldiğini anlatıyor. Biyolojik çeşitliliğin güç olduğunu düşünen ve “Ağ ne kadar çeşitli olursa, o kadar dayanıklı ve yararlı olacağına inanıyoruz” diyen Doğu Akdeniz Araştırma Derneği doğaya güç katmak için Doğaya Güç Kat Ağı’nın ilk ortaklarından…

Doğu Akdeniz Araştırma Derneği hakkında daha fazla bilgi almak için https://doguakdeniz.org/tr/home/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Hemşin Yaşam Derneği

Karadeniz’de doğa ihlallerine karşı mücadele etmek için eyleme geçen Hemşinli gençlerin 2015 yılında kurduğu Hemşin Yaşam Derneği, Hemşin özelinde Karadeniz’in doğal alanlarını, kültürünü koruma ve yaşatma amacıyla faaliyet yürütüyor.

Yola doğa koruma mücadelesi ile çıkan ve zaman içinde kırsal kalkınma başlığına odaklanan Hemşin Yaşam Derneği, kadınlar, gençler ve çocuklarla birlikte çeşitli çalışmalar yapıyor. 

Hemşin doğasını ve kültürünü yaşatmaya çalışan ve Hemşin kültürel mirasını geleceğe aktarmayı hedefleyen, kolektif çalışmayı ve toplumsal dayanışmayı odağına alan,  farklı coğrafyalarda yaşayan, benzer hassasiyetleri olan yapılanmalarla bir arada olabilmenin Türkiye’deki sivil toplumu daha da güçlendireceğini savunan Hemşin Yaşam Derneği, Doğaya Güç Kat Ağı’nın ilk katılımcılarından…

Hemşin Yaşam Derneği hakkında daha fazla bilgi almak için http://hemsinyasamdernegi.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Koza Dağcılık Kültür Sanat Spor Kulübü Derneği

Doğa sporlarının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve daha fazla insanın doğa sporları yapabilmesi için uygun koşulların oluşturulması amacıyla dağcı, fotoğrafçı, kuş gözlemci, doğa ve hayvansever bir grup aktivist tarafından Bursa’da 2016’nın Eylül ayında kurulan Koza Dağcılık Kültür Sanat Spor Kulübü Derneği, doğa koruma çalışmalarının kültürel alandan beslenerek daha güçlü ve etkin yapılabileceği inancıyla farklı Bursa yerelinde başlıklarda çalışma yürütüyor. 

Doğa yürüyüşü, dağcılık, fotoğrafçılık, kuş gözlem, rafting gibi etkinlikler başta olmak üzere her yaştan üyeleriyle gönüllülük temelinde bir araya gelen Koza Dağcılık Kültür Sanat Spor Kulübü, hiyerarşik olmayan, deneyimlerle güçlenen, birlikte öğrenmeyi ve sürdürülebilir yaşam felsefesini odağa alan bir doğa koruma anlayışını yerleştirmek için Doğaya Güç Kat Ağı’nın ilk katılımcılarından…

Koza Dağcılık Kültür Sanat Spor Kulübü Derneği hakkında daha fazla bilgi almak için  https://www.kozadagcilik.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği 

2015 yılı Kasım ayında bir grup doğa koruma uzmanı tarafından kurulan NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği, doğa koruma alanında savunuculuk yapmak isteyen kişilerin yönlendirilmesine katkıda bulunmak, gönüllü ve profesyonel doğa korumacıların yetişmesini desteklemek ve yeni doğa koruma stratejilerinin uygulanabilmesi için Ankara’da çalışma yürütüyor.

Orman ekolojisi, yaban hayatı araştırmaları, kent doğası gibi konularda çalışan NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği, bilimsel araştırma, proje uygulaması ve eğitim etkinlikleri yürütüyor ve çeşitli işbirlikleri içinde yer alıyor. 

NATURA, oldukça hassas ve özel bir orman ekosistemi olan, yüksek derece parçalanmış ve yok oluşun eşiğine gelmiş Anadolu Sığla Ormanlarının korunmasına yönelik çeşitli araştırmalar ve koruma çalışmaları gerçekleştiriyor. 

Doğa koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve yapılarının işbirlikleriyle yan yana gelmesinin gerekli olduğunu savunan NATURA, doğa koruma çalışmalarının daha gür sesle yapılabilmesi ve daha güçlü oluşumlar için Doğaya Güç Kat Ağı’nın ilk katılımcılarından…

NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği hakkında daha fazla bilgi almak için https://naturader.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Toy Gençlik Derneği

Eskişehir’de 2017 yılının Aralık ayında kurulan Toy Gençlik Derneği, gençlerin erişemediği ve ihlal edilen insan hakları için mücadele ediyor ve gençlerin insan haklarının ulaşılabilir olması için çalışma yürütüyor. 

Hâlihazırda birlikte çalışan gençler, gençlik çalışanları ve genç gönüllülerle birlikte kurulan Toy Gençlik Derneği, gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif katılımını desteklemek, akranlar arası yatay öğrenme ortamları yaratmak, gençlerin gönüllülük bilinci ile tanışmasını sağlamak adına çeşitli alanlarda, yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetler yürütüyor. Kurulduğu günden beri tüketim toplumunu sorgulamaya, bir taraftan da bu sistem içerisinde daha sürdürülebilir ve ekolojik yaşam pratiklerini görünür kılmaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ilişkin çalışmalar yapmaya gayret ediyor. 

Doğaya Güç Kat Projesi’nin devingen ve heterojen bir grup olan gençlik gibi, birçok çalışma alanının birbiri ile kesiştiği bir platform yarattığını düşünen Toy Gençlik Derneği, çözümlerin bir parçası olmak isteyenlerin bir araya geldiğine inandığı projede örgütlerin/kurumların  birbirinden öğreneceği çok şey olduğuna inanıyor.

Toy Gençlik Derneği hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.toygenclik.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.