Üye Ol

ÜYE OL

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Doğaya Güç Kat (DGK) Ağı, Türkiye’de yerel düzeyde çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımını artırarak sivil toplum ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle Aralık 2021’de kuruldu. Eylül 2022 itibariyle Ağa, Türkiye’nin her bölgesinden doğa korumaya aktif katkı veren 65 STK katıldı.
Etkin bir doğa koruma için güçlü sivil toplum hedefiyle yola çıkan Doğaya Güç Kat projesi kapsamında fonlanan DGK üye STK’ları; savunuculuk, lobicilik, stratejik plan, gönüllü yönetimi, kaynak geliştirme, müzakere yöntemleri, çatışma yönetimi gibi başlıklarda çeşitli eğitimlerle destekleniyor. Eğitim ve üyeler arası deneyim paylaşımları, STK’ların yereldeki katılım mekanizmalarına dahil olmasına ve karar alma süreçlerine etki etmesine katkı sağılıyor. DGK kapsamında hayata geçirilecek olan “Doğa Danış” birimi de STK’lara teknik ve hukuki konularda destek olmak üzere ağ üyelerinin hemen yanı başında olacak.
DGK Ağı kapsamında 2023 sonuna kadar seçilen ve ağ faaliyetlerini denetleyen Yürütme Kurulu, Türkiye’deki farklı bölgelerden katılan 14 STK tarafından yönetilmektedir. Ağın Sekreterya görevini Doğaya Güç Kat Projesinin de yürütücülüğünü yapan Doğa Araştırmaları Derneği yürütmektedir.
DGK ağı, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği kapsamında ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulmuş, tüzel kişiliği olmayan bir birlikteliktir. Üye STK’lar, Yönetim Kurulu kararlarına istinaden kurumlarını temsil etmekle görevlendirilen üyelerinin imzaladığı Mutabakat Metni çerçevesinde DGK’ya katılmayı ve işbirliği geliştirmeyi kabul etmişlerdir.
Ağımıza sizler de katılmak isterseniz mail ekinde gönderdiğimiz mutabakat metnini okuduktan sonra formu doldurup bize yollayabilirsiniz. Ağa kabul süreci, Yürütme Kurulu tarafından yürütülecek olup, yapılacak değerlendirme sonucunda DGK ağının amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren STK’ların DGK’ya üyeliği kabul edilecektir.
Başvurunuzu 10 Ekim 2022 tarihine kadar yapmanızı rica ediyoruz. Başvurunuz 15 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan DGK Yürütme Kurulunda değerlendirilecek ve sonucu tarafınıza iletilecektir.

 

 

    Ağa tam üye mi yoksa gözlemci olarak mı katılmak istersiniz? (Tam üyelik ve gözlemci üyeliğe ilişkin detaylı açıklamaları mutabakat metninde bulabilirsiniz.)