Tür Eylem Planı

Tür Eylem Planı Hazırlama Rehberi

Tür koruma ve eylem planı; türlerin korunması için atılan önemli adımlardan biri olup; bir canlı türünün bugünkü durumunu, türün neslinin devamına ilişkin risk faktörlerini, popülasyonunun nasıl korunabileceği ve/veya arttırılabileceğini, gelecekte bu türün durumun ne olacağını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planlandır.