Tür Eylem Planı Hazırlama Rehberi

Tür koruma ve eylem planı; türlerin korunması için atılan önemli adımlardan biri olup; bir canlı türünün bugünkü durumunu, türün neslinin devamına ilişkin risk faktörlerini, popülasyonunun nasıl korunabileceği ve/veya arttırılabileceğini, gelecekte bu türün durumun ne olacağını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planlandır. 

Türkiye genelinde hazırlanacak eylem planlarında kullanılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce de benimsenmiş; uluslararası eylem planı formatlarıyla uyumlu standart bir eylem planı formatı ve rehberi geliştirmek üzere Doğa Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan Tür Eylem Planı Hazırlama Rehberi ise standart bir tür eylem planı formatının Türkiye genelinde yaygınlaşması için atılmış ilk ve önemli çalışma.