Birlikte, Doğa İçin Elele

DGK

Mert Ardar

Doğaya Güç Kat Proje Koordinatörü

Dünya zorlu zamanlardan geçiyor ve sınırlı olan kaynaklarının sınırsızca tüketimi pek çok sorunla yüzleşmemize neden oluyor.  Artan iklim olayları, salgınlar, yangınlar ve daha pek çok olay… 

Dünyamız bize uzun zamandır sinyal veriyor.  Artık reddedilemeyecek bir gerçek olarak karşımıza çıkan iklim krizi giderek derinleşiyor, doğa alanları bir bir yok oluyor. Hayvanların nesli tükeniyor, doğa talan edilirken birçok tür evsiz kalıyor, deniz canlılarının midesi plastikle doluyor,  nesli tükenmekte olan hayvanların yaşamı avcıların elinde son buluyor. 

Bugün sularımız, topraklarımız, ormanlarımız ve bu ekosistemlerde yaşayan milyonlarca canlı yok olma tehlikesi altında iken hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Devletlere, ülkelere, toplumlara, sivil yapılanmalara ve elbette tek tek bireylere…

Biz üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle bir yola çıkıyoruz. 

Doğayı sevmenin aynı zamanda onu korumak ve savunmak olduğundan hareketle karar mekanizmalarına etki etmek, politika yapım süreçlerine dahil olabilmek ve doğaya birlikte güç katmak için yola çıkıyoruz. 

Etkin bir doğa korumanın ancak güçlü bir sivil toplumla olacağı savunusuyla, Türkiye’de yerel STK’ların koruma süreçlerine aktif katılımları ve bu yönde kapasitelerinin geliştirilmesi için harekete geçiyoruz. 

Bugün, yarın ve gelecek için. 

Gelin bu yolda birlikte yürüyelim.