Doğaya Güç Kat Ağı 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nde Van Gölü’nü Konuşacak

Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşme adını, 2 Şubat 1971 tarihinde İran’da imzaya açıldığı şehir olan Ramsar şehrinden almaktadır.

Türkiye, Sözleşme’ye 1994 yılında taraf olmuş; sulak alanların önemine ve korunmalarının gerekliliğine inandığını, sınırları dahilindeki sulak alanları koruyacağını ve akılcı kullanacağını taahhüt etmiştir.

1997 yılına gelindiğinde Ramsar Sözleşmesi’nin en önemli karar organı olan Taraflar Konferansı Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı gün olan 2 Şubat’ın Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlanması için tavsiye kararı almış ve tüm taraf ülkelere bildirmiştir. 2021 yılında ise Dünya Sulak Alanlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından Birleşmiş Milletler bünyesinde kutlanan resmi günlerden biri olarak kabul edilmiştir.

Ramsar Sözleşmesi’ne taraf hemen tüm ülkelerde olduğu üzere, 1998 yılından itibaren ülkemizde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve doğa koruma ile ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından sulak alanlarının önemini kamuoyu ile paylaşmak ve koruma çalışmalarını daha etkin kılmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Doğaya Güç Kat Ağı, Dünya Sulak Alanlar Günü’nde, Van Gölü’nün önemini ve sorunlarını konuşmak için sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve konunun uzmanlarıyla Van’da bir araya gelecek Van Gölü’nün korunması ve sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için geliştireceğimiz önerileri kamuoyuyla paylaşacak ve ilgili kurumlara iletecek.