5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajımız

Doğaya Güç Kat Ağı, Dünya Çevre Günü’nde toplumun tüm kesimlerini sorumlu davranmaya ve harekete geçmeye davet ediyor!
Çevrenin korunması için farkındalık yaratılması ve eylemlerde bulunulması amacıyla her yıl 5 Haziran’da Dünya Çevre Günü düzenleniyor.
Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü teması “plastik kirliliği”.
Çevre sorunları ve doğa üzerindeki baskı her geçen gün daha da artıyor. Günümüzde, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, doğal alanların tahribatı ve daralması, şiddetli erozyon, su ve toprak kirliliği, canlı türlerinin tehdit altında olması, insanların temiz ve yeterli suya erişememesi gibi pek çok çevre sorunu yaşanıyor. Ülkemizde de durum farklı değil! Son 70 yılda mera alanlarımızın yarıdan fazlasını, sulak alanlarımızın ise %60’ından fazlasını kaybettik. Yanlış su yönetimi nedeniyle, su kaynaklarımız azalıyor. Neredeyse bütün akarsularımız, göllerimiz kirlendi. Yeraltı sularımız bitme noktasına geldi. Yangınlar, madencilik faaliyetleri, alt yapı yatırımları ve yapılaşma nedeniyle orman alanlarımız daralıyor.
Hükümetlerce bu sorunların çözümüne yönelik yeterli önlemler alınmadığı için tehditler her geçen gün daha da artıyor. Nüfus artışına bağlı olarak çevre sorunları ve doğa üzerindeki baskının daha da artması bekleniyor.
Her yıl, yarısı tek kullanımlık olmak üzere, yaklaşık 400 milyon ton plastik atık üretiliyor. Plastik atıklar denizlerimizi ve doğayı kirletiyor, canlı yaşamını tehdit ediyor ve sağlık riskleri oluşturuyor. Yurt dışından gelen plastik atıklarının işlenmesi ve çöp ithali de ülkemizde ele alınması gereken önemli sorunlardan.
Bireysel ve sivil toplum olarak bu konuda yapabileceğimiz çok şey var.
Bireyler olarak, plastik tüketimini azaltmalı, tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmeli, çevremizde farkındalık yaratmalıyız. Sivil toplum kuruluşları olarak ise yerel yetkililere baskı yaparak atık yönetimini iyileştirebilir, kampanyalar düzenleyebilir ve çözüm noktasında işbirliğini artırabiliriz.
Hükümetler tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına yönelik ve atık yönetimini teşvik eden politikalar geliştirmeli, bu konudaki küresel anlaşmalara katılmalıdır.

Doğaya Güç Kat Ağı herkesi harekete geçmeye çağırıyor, çünkü yalnızca bir dünyamız var!

Image by Freepik