Sivil Toplum Kuruluşları Doğaya Güç Katmak Hedefiyle Bursa’da Bir Araya Geldi

“Güçlü sivil toplum etkin doğa koruma” sloganıyla yola çıkan Doğaya Güç Kat Projesi ev
sahipliğinde düzenlenen bölgesel eğitimde, beş farklı şehirden on bir sivil toplum kuruluşu,
19-20 Mart tarihlerinde Bursa’da bir araya geldi. Eğitim; doğa koruma ile ilgili mevcut
komisyonlara STK’ların katılımı, savunuculuk, ulusal ve uluslararası mevzuat, adalete erişim
mekanizmaları, tehdit altındaki yaban hayvanları, sulak alanların mevcut durumu ve önemi, il
av komisyonları, mahalli sulak alan komisyonları, Türkiye’nin havzaları ve havza
yönetiminin önemi, sosyal medyada kampanya oluşturma gibi çeşitli konu başlıklarında
kapsamlı bir program dahilinde gerçekleştirildi. Eğitimlerde aynı zamanda grup çalışmaları,
bilgi ve deneyim paylaşımları yapıldı.

Eğitime katılan ve katkı sağlayan STK’lar şunlar oldu: Bolvadin Eber Gölü Koruma ve
Yaşatma Derneği, Bursa Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği, Dağköy Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi, Doğanın Dili Derneği, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği, Eskişehir
Bisiklet Derneği, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel
Varlıkları Koruma Derneği, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Koza Dağcılık Kültür-Sanat ve
Spor Kulübü Derneği, Nilüfer Kent Konseyi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü
olduğu proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin diğer
bölgelerinde de gerçekleştirilecektir.