DOĞAYA GÜÇ KAT AĞI BEŞİNCİ GENEL KURULU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de doğanın korunmasına gönül vermiş sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Doğaya Güç Kat Ağı büyüyerek çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen Ağ üyeleri, 5. Genel Kurulda 7-8 Ekim 2023’te Ankara’da toplandı. İki gün süren toplantıda, geçmiş aylarda yapılan faaliyetler değerlendirildi, doğa koruma alanında bölgesel olarak sürdürülecek çalışmalar tartışıldı.

Genel Kurul’un birinci gününde ağa yeni katılan STK’lar ile tanışılması ve tanışma, Haziran 2023- Ekim 2023 tarihleri arası yapılan DGK faaliyetleri, Yürütme Kurulu toplantıları bilgilendirmesinin ardından Doğa Danış kapsamında Bölge ve STK çalışmaları aktarıldı.

Bu iki oturumun ardından Genel Kurul’un en önemli olan 3’üncü gündemine yani Yürütme Etik Kurulun seçimine geçildi. Seçimin sonuçlarının duyurulmasının ardından Kurul’un ilk günü sona erdi.

Genel Kurulun 2’inci günü Mutabakat Tutanağı Revizyon edilmesi ile başladı. Ardından Ağın devamının ve ağ genel kurul toplantılarının üyelerce tartışıldı. DGK Ağı iletişim konuları ve ağ iletişiminin canlı tutulması konusunda tartışma gerçekleşti akabinde ise bölgelere ayrılan guruplar bölgelerde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

Doğaya Güç Kat Ağı ekosistem bütünlüğünü korumayı önceliklendirerek ekolojik tahribata neden olan politika ve girişimlere karşı mücadele etmek üzere sivil sesi ve sivil katılımı etkin kılmak, paydaşlar arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kasım 2021’de kuruldu. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında kurulan Ağ’ın Türkiye’nin dört bir yanından 86 üyesi ve 7 gözlemcisi bulunuyor. Ağ hakkında detaylı bilgiyi www.dogayaguckat.org sayfasından edinebilirsiniz.