Doğaya Güç Kat Ağı Üçüncü Genel Kurulu Ankara’da Gerçekleştirildi

Türkiye’nin dört bir yanında doğa koruma alanında etkinliklerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının kurduğu Doğaya Güç Kat Ağı Üçüncü Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. 19-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantıya, ağ üyesi 48 STK katılım sağladı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında kurulan Doğaya Güç Kat Ağı’nda Türkiye’nin her yerinden 76 adet STK bulunuyor.

Doğaya Güç Kat Ağı ekosistem bütünlüğünü korumayı önceliklendirerek ekolojik tahribata neden olan politika ve girişimlere karşı mücadele etmek üzere sivil sesi ve sivil katılımı etkin kılmak, paydaşlar arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kasım 2021’de kuruldu. Kuruluşunu takiben Doğaya Güç Kat Ağı, STK’lar için doğa korumaya etkin katılım üzerine eğitimler düzenlemiş, sivil toplum-kamu işbirliğini geliştirmek için ilgili taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi. Kuruluşunun birinci yılını tamamlayan Doğaya Güç Kat Ağı üyeleri, üçüncü Genel Kurul’da yapılan çalışmaları değerlendirdi ve 2023 yılı için doğa koruma alanında Ağ üyelerinin ele alacağı konuları belirledi.