Bölgesel Eğitimler Tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin ana yürütücüsü olduğu Doğaya Güç Kat Projesi kapsamında gerçekleştirilen bölgesel eğitimler tamamlandı. 2022’nin Mart – Kasım tarihleri arasında, tüm Türkiye’de STK ziyaretleri gerçekleştirildi ve akabinde bölgesel eğitimler yapıldı. Bursa, Aydın, Ankara, Diyarbakır, Artvin, Kırklareli ve Hatay’da gerçekleştirilen eğitimlere, 83 STK’dan 180 kişi katılım sağladı. Eğitimlerin içeriğini; doğa koruma ile ilgili mevcut komisyonlara STK’ların katılımı, savunuculuk, ulusal ve uluslararası mevzuat, adalete erişim mekanizmaları, tehdit altındaki yaban hayvanları, sulak alanların mevcut durumu ve önemi, il av komisyonları, mahalli sulak alan komisyonları, Türkiye’nin havzaları ve havza yönetiminin önemi, sosyal medyada kampanya oluşturma, orman yangınları, biyolojik bilimlerde arazi çalışmaları gibi çeşitli konu başlıkları oluşturdu.