İklim Krizine Karşı Birlikte: Kıyı Ege İklim Ağı

Kıyı Ege İklim Ağı’nı tanıyabilir miyiz? Ağ kimlerden oluşuyor?

Kıyı Ege İklim Ağı’nı iklim krizinden etkilenen bölgelerde çalışmalar yürütmek üzere, 7 ilden 27 temsilci ile 31 Ocak 2020 tarihinde İzmir’de kurduk. Kurduğumuz ve şu anda koordine ettiğimiz bu ağda Kıyı Ege bölgesinde iklim krizi alanında proje ve kampanya gerçekleştirmek üzere Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinden STK ve belediye temsilcilerinin, akademisyenlerin ve aktivistlerin iş birliği yapmalarını amaçladık. 

Sosyal İklim Derneği ise 2014 yılında doğayı merkeze alarak gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek, gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma aktif şekilde katılımını sağlamak üzere İzmir’de kuruldu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları alanlarında çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ağ çalışmaları hakkında biraz bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi başlıklarda çalışma yürütüyorsunuz?

Kıyı Ege İklim Ağı olarak 2020 Ocak ayında kuruluş toplantısını gerçekleştirdik. Pandemi nedeni ile çalışmaları çevrimiçi ortamlarda yürütmeye devam ettik. Daha önce belirttiğimiz 4 aktör ile gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi toplantılarda atölye çalışmaları ile Kıyı Ege İklim Ağı’nın hedeflerini, faaliyetlerini, farkındalık çalışmalarını, verilecek eğitimleri, iş birlikleri ve ortaklıkları, yerel faaliyetleri, görünürlük çalışmaları konularında faaliyetler belirlemiştik. Temmuz ayında Manisa, Çanakkale, Denizli, Balıkesir ve Kuşadası’ndaki aktörlerle yüz yüze, Ağustos ayında ise yaşanan orman yangınları sebebiyle Aydın ve Muğla illerindeki aktörlerle çevrimiçi saha çalışmalarını gerçekleştirdik. Son saha çalışmamızı İzmir’de, yüz yüze gerçekleştirdik. Ağustos ayında mevcut ve yeni ağ üyeleri ile yine çevrimiçi ortamda bir araya gelerek yaptığımız il ve aktör bazlı koordinasyon toplantılarında “Kıyı Ege İklim Ağı 2021-2022 Stratejileri”ni belirledik.

Kıyı Ege İklim Ağı’nda bir araya gelen 4 aktörün iş birliği ile;

Balıkçılığın doğru şekilde yapılması,

Denizin kirletilmemesi,

Deniz çevresindeki ekosistemin korunması,

Var olan kirliliğin giderilmesi,

İklim krizi ile mücadele ve uyum stratejilerinin geliştirilmesi,

İklim krizi ile mücadele ve uyum için yerel, ulusal ve bölgesel politikaların geliştirilmesi,

BM Küresel Amaçlar kapsamında “İklim Eylemi”, “Karasal Yaşam”, “Sudaki Yaşam” ve “Amaçlar için Ortaklıklar” amaçlarının yerelleştirilmesi hedeflendi. 

Stratejilerden de kısaca bahsedecek olursak bunlar; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı yerelleştirmek, iklim krizi ile mücadele ve uyum stratejilerini geliştirmek için yerel eylem iklim planları hazırlamak ve iklim eylemi için aktivizm çalışmalarını gerçekleştirmek. Bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için, ağ içerisinde bulunan 4 aktörün iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeleri temel amacımız. 

Ağ çalışmalarını “Kıyı Ege İklim Ağı için Hareket! Projesi” ile de destekleyeceğinizi biliyoruz. Biraz da bunu anlatır mısınız?

2021 Nisan ayında başlayan Kıyı Ege İklim Ağı için Hareket! Projesi, Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI Türkiye) ayni desteği ile ağın sekretaryasını yürüten Sosyal İklim Derneği tarafından ağın içerisinde yer alan belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin ve aktivistlerin katılabildiği bir mekanizma oluşturarak iklim eylemi için strateji planlarını geliştirmeyi ve var olan stratejileri için kentin tüm aktörlerinin katılım sağlayabileceği faaliyet planlarının hazırlanmasını amaçladık.  Proje kapsamında 7 ilde saha ziyaretleri ve il toplantıları yaptık, Kıyı Ege İklim Ağı 2021-2022 yılları faaliyet planı hazırlık toplantısını düzenledik, dijital kampanya çalışmalarını gerçekleştirdik.

Çalışmalar sonucunda aramıza dahil olan yeni üyelerimiz ile 107 üyeye ulaştık. Gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantıları ile 2021-2022 faaliyet planı doğrultusunda Kıyı Ege bölgesinde öncelikli iklim sorunları, iklim krizi ile mücadele ve uyum süreçleri için stratejiler geliştirildi. Bu süreçleri harekete geçirebilmek için eylem planı oluşturuldu. Ekim ayı ile birlikte eylem planımızı uygulamaya başlıyor olacağız.

Kıyı Ege İklim Ağı’na katılmak isteyen STK’lar için nasıl bir süreç işliyor?

Kıyı Ege İklim Ağı’na katılmak isteyen STK,belediyeler, akademisyenler ve aktivistler için eskiden belirli dönemlerde üyelik çağrısında bulunuyorduk. Artık üye olmak isteyen tüm aktörler için kolay bir başvuru sürecimiz var. Ekim ayı itibariyle Kıyı Ege İklim Ağı’nın web sitesinden ( kiyiegeiklimagi.net ) dolduracakları başvuru formu ile bize başvurabilirler. Sekreteryamız başvuru formunu inceledikten sonra kurumsal üyeler için (belediye ve STK’lar) iyi niyet belgelerini taraflarına ulaştırıyor olacaklar. İyi niyet belgesini bizimle paylaştıktan sonra Kıyı Ege İklim Ağı’na katılmış oluyorlar.

Sekreterya olarak incelemelerimizde sadece üyelik kriterlerini kontrol etmekteyiz. Kıyı Ege İklim Ağı’na katılmak isteyen aktörlerin Kıyı Ege Bölgesi’nde faaliyet göstermelerini bekliyoruz.

Diğer üyelik kriterlerimiz ise:

– İklim alanında en az 6 aydır faaliyet göstermek,

– Çalışmaları Kıyı Ege İklim Ağı ilkeleri ve amaçlarına uygun olmak,

– Ayrımcılığı temel alan etkinlikler yapmamak ve nefret söyleminde bulunmamaktır.

Kıyı Ege İklim Ağı’nı ve çalışmalarını nasıl takip edebiliriz?

Kıyı Ege İklim Ağı’nın çalışmalarını Kıyı Ege İklim Ağı’nın ve Sosyal İklim Derneği’nin sosyal medya hesaplarından ve Kıyı Ege İklim Ağı’nın web sayfasından takip edebilirsiniz